Ceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.


Det kan vara en familjemedlem, kollega eller vän som håller i själva ceremonin; är officiant. På Bybergs har vi även Boel Forsberg som är borgerlig officiant, när så önskas.

Borgerlig begravning i Alingsås kan hållas i Ljusets Kapell som rymmer cirka 100 personer.
Borgerlig begravning i Vårgårda kan hållas i Vårgårda Kapell, vid Kullings-Skövde kyrka.
Borgerlig begravning i Floda kan hållas i Församlingshemmet.
Men man kan även ha borgerliga begravningar i andra lokaler – alternativt utomhus.

Andra trosamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Begravning med kista

Ni kommer också få möjlighet att välja om ni önskar att det ska vara begravning runt kista och om kistan sedan skall gravsättas (jordbegravning) eller om det ska göras en kremation efteråt med efterföljande urnsättning eller liknande.

Begravning med urna / urnbegravning.

När önskemål finns om kremation, kan man välja att ha själva ceremonin runt urna; alltså att kremationen är gjord innan – något som också kallas urnbegravning.